Mašina za profiliranje kamena

Automatska mašina za profiliranje

Ova mašina automatski prati model krive (prave) linije kroz optičku sondu, automatski profilirajući dijamantnim kružnim pilama za rezanje kamena krivudavom (ravnom) linijom i zanatskim proizvodima, koristi pretvarač za kontrolu hranjenja lijevo-desno, prilagođava brzinu prema kameni drug ...

Profesionalni tehnički inženjer posvećen vodstvu

Prema vašim stvarnim potrebama, odaberite najrazumniji ukupni postupak dizajna i planiranja